CERTIFICERING

Kwaliteit en veiligheid zijn belangrijke begrippen binnen onze organisatie. Ketelaars Groen & Infra beschikt dan ook over diverse certificaten omtrent groen en infra. Bekijk hieronder een certificering naar keuze. Waar gewenst kun u deze ook downloaden.

BRL 9334 Straatwerk

De beoordelingsrichtlijn BRL 9334 Straatwerk is de beoordelingsrichtlijn voor het KOMO-procescertificaat voor straatwerk. In deze BRL worden alle aspecten met betrekking tot kwaliteit van bestrating vastgelegd. Van de fundering tot het bestratingsmateriaal en het welzijn van de stratenmakers.

Download

Groenkeur
Groenvoorzieningen

Stichting Groenkeur bevordert het vakmanschap in de groene sector. Het certificaat “Groenkeur Groenvoorzieningen” is het onafhankelijke en betrouwbare selectiecriterium voor kwaliteit, vakmanschap en garantie binnen de groene sector. Een kwaliteitskeurmerk voor echte groenprofessionals.

Download

VCA **

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om medewerkers veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. VCA is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.

Download

ISO 9001

De internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Kwaliteitsmanagement borgt dat de processen binnen onze organisatie voldoen aan de behoeften, eisen, wensen en specificaties van klanten en andere belanghebbenden.

Download

PSO-trede 3

De PSO maakt inzichtelijk welke bedrijven hun maatschappelijke betekenis vorm geven door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. Wij hebben MVO hoog in het vaandel staan en geloven in een maatschappij waarin iedereen volwaardig en naar vermogen kan meedoen.

Download

CO2- Prestatieladder niveau 5

Binnen de bedrijfsvoering, in projecten en in de keten kan er veel winst worden geboekt door te besparen op energieverbruik, meer gebruik te maken van duurzaam opgewekte energie én door materialen efficiënter te gebruiken. Ketelaars Groen & Infra beschikt op dit gebied over het hoogst haalbare certificaat.

Download

Co2 voortgangsverslag eerste helft 2023

Download

Co2 voortgangsverslag en energie actieplan 2022

Download

Co2 voortgangsverslag eerste helft 2022

Download

Co2 voortgangsverslag en energie actieplan 2021

Download

Co2 voortgangsverslag eerste helft 2021

Download

Energiebeoordeling-2021

Download

ketenanalyse 4a1 groenafval Ketelaars Groen en Infra

Download

Co2 voortgangsverslag en energie actieplan 2020

Download

Co2 voortgangsverslag eerste helft 2020

Download

Energiebeoordeling 2020

Download

NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSRPAAK

Geen titel(Vereist)
Facebook
Instagram
LinkedIn